LIQUI MOLY יצרנית השמנים והתוספים הגדולה בגרמניה ובאירופה השקיעה משאבים רבים בשנים האחרונות כדי לפתח קו מוצרים לאופנועים וקטנועים.
בנוסף לכך פתחה LIQUI MOLY תכשיר איכותי לניקוי מערכת הדלק של האופנוע / קטנוע GOLDLABEL MOTO המיועד לאופנועים וקטנועים בעלי נפח מיכל דלק של עד 10 ליטר ומעל 10 ליטר, GOLDLABEL MOTO מנקה ומסיר את הפיח במערכת הדלק ומבטיח הספק מנוע גבוה יותר, חסכון בצריכת הדלק והקטנה משמעותית של הגזים הרעילים הנפלטים מהמנוע .

שימוש קבוע ב"גולדלייבל מוטו" יבטיח מנוע נקי מפיח ,זרימת דלק תקינה והקטנה משמעותית של הגזים הנפלטים מהמנוע .

הוראות שימוש : יש להוסיף מיכל שלם של "גולדלייבל מוטו" (מוטו 150 לדו גלגלי שנפח מיכל הדלק הוא עד 10 ליטר ומוטו 300 לדו גלגלי

שנפח מיכל הדלק שלו הוא מעל 10 ליטר) למיכל הדלק כשהוא מלא עד מחציתו , יש לחזור על הפעולה כל 10,000 ק"מ .

מסיר פיח לאופנוע

 
גולד לייבל לקטנוע ואופנוע
 
 

יצירת קשר

שם איימיל הערות